Lediga jobb

För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs. Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har.

Våra medarbetare säger:

  • ”Jag stormtrivs på jobbet sen min kund bytte utförare till Azalea. Vi har fått så bra bemötande av cheferna och jag känner att de pratar med oss istället för till oss och det tycker jag är så viktigt. I min arbetsgrupp har det tidigare varit stora problem med bemanningen och nu när vi är på Azalea och har medarbetsledare så är det en jättestor skillnad, allt har blivit så mycket enklare. När vi medarbetare hanterar korttidsbemanningen så hinner cheferna se över vår arbetsmiljö och fokusera på kunderna på ett helt annat sätt. De hinner vara chefer istället för bemanningsassistenter och det gör stor skillnad för oss och kunderna!”

  • ”För mig är det viktigt med en tillgänglig chef som är engagerad i sitt arbete. Jag uppskattar också raka rör, har jag ett förslag eller en idé så vill jag ha ett svar på om det är genomförbart eller inte. Jag har inga problem med att ta ett nej, det viktiga är att jag får snabb respons och känner att min chef uppskattar mitt engagemang och så fungerar det på Azalea.”