Vad gör oss
speciella

Vi levererar en trygg personlig assistans där vi alltid utgår från hur du som kund vill att assistansen utförs. För att uppnå det krävs kompetenta personliga assistenter som trivs på jobbet och är stolta över sitt arbete och sin arbetsgivare.

Om oss

Vi levererar en trygg personlig assistans där vi alltid utgår från hur du som kund vill att assistansen utförs. För att uppnå det krävs kompetenta personliga assistenter som trivs på jobbet och är stolta över sitt arbete och sin arbetsgivare.

Det uppnår vi genom att även fokusera på dig som assistent, där vi ger dig den kompetensutveckling just du behöver för att kunna leverera en trygg assistans med hög kvalitet för våra kunder. Vi fokuserar också på goda arbetsförhållanden för dig som verksamhetschef, med framförallt en rimlig arbetsbelastning och bra ledarskapsutveckling.

Historien bakom Azalea Care

Efter många år som chef på olika nivåer inom vård – och omsorg i både kommunal och privat regi beslutade sig Salla Koistinen för att sätta ihop det bästa av de erfarenheterna och startade Azalea Care tillsammans med ett starkt team. Bolaget har varit igång aktivt sedan 1/1-2018.

Det Salla såg var att alla delar inom verksamhetsområdet personlig assistans är lika viktiga för att få till en hållbar helhet för att kunderna ska få en trygg assistans och att medarbetarna ska ha goda förutsättningar för sitt arbete. Det går inte att tumma på någon del.

Vi utgår alltid från kunden, hur kunden vill att vi levererar dennes assistans. För att kunden ska känna sig trygg, behövs personliga assistenter som är trygga i sin roll och har den kompetens som kundens funktionsnedsättning kräver. Redan vid anställning görs en kompetensinventering och kartläggning gällande assistenternas behov av kompetensutveckling, dessa följs sedan upp årligen för att säkerställa att assistenterna har den kompetens som krävs för att de ska vara trygga i sin roll och leverera en trygg assistans av hög kvalitet. Azalea Care har även ett av branschens bästa kollektivavtal för personliga assistenter för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det är känt att verksamhetschefer inom vård- och omsorg ofta har en mycket hög arbetsbelastning och lite tid till ledarskapsutveckling. Därför fokuserar Azalea Care även på en hållbar arbetssituation för verksamhetschefer samt kontinuerlig ledarskapsutveckling.

Vi tror på kontinuitet och satsar på våra medarbetare, de är nyckeln till en trygg assistans. Såväl personliga assistenter som verksamhetschefer. Genom att vi satsar på medarbetarna har vi stolta medarbetare och trygga kunder!

historien_azalea